Selecteer een pagina

Bedrijfshulpverlening (BHV): is het verplicht voor mijn bedrijf?

Bij calamiteiten moet u werknemers en bezoekers kunnen opvangen en verzorgen. Daarom moet u de bedrijfshulpverlening (BHV) in uw bedrijf regelen. Hoe u dit doet, hangt onder meer af van de aard en omvang van uw bedrijf. In de Arbeidsomstandighedenwet staan algemene aanwijzingen. In het boekje ‘Goede BHV praktijken, zo organiseer je interne noodhulp’ hebben VeiligheidNL en TNO voorbeelden verzameld van 42 organisaties in 9 branches.

Calamiteitenplan en ontruimingsplan

U moet een calamiteitenplan (bedrijfsnoodplan) maken, dat precies aangeeft waar de hulpverlening uit bestaat. Het verplichte ontruimingsplan kan deel uitmaken van het calamiteitenplan.

Hoeveel bedrijfshulpverleners hebt u nodig?

Het aantal bedrijfshulpverleners bepaalt u aan de hand van de gegevens in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Belangrijke factoren daarbij zijn het aantal medewerkers en het gemiddelde aantal bezoekers.

Bedrijfshulpverlening op bouwplaatsen

Op (tijdelijke) bouwplaatsen moeten aannemers en onderaannemers samen zorgen voor de bedrijfshulpverlening. Onderlinge afspraken op het gebied van veiligheid en gezondheid moet u schriftelijk vastlegen in het V&G-plan. Het hoofd bedrijfshulpverlening is verantwoordelijk voor de aanwezigheid en volledigheid van een bedrijfshulpverleningsplan. Dit plan moet afgestemd zijn met het V&G-plan.

De cd-rom Bedrijfshulpverlening van Arbouw is een hulpmiddel bij het maken van een bedrijfshulpverleningsplan voor een bouwplaats.

Let op: Zijn bijvoorbeeld 2 of 3 van uw medewerkers bij een particulier aan het werk? Dan is er ook sprake van een bouwplaats. Een V&G-plan is in dat geval niet verplicht.

Bron: http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/regel/bhv

Een BHV training volgen? Bekijk de informatie!