Selecteer een pagina

Berthil van den Poll en Ralph Molenaar ondertekenen de overeenkomst voor videofeedback.

Het is een bekend adagium: wie zichzelf wil verbeteren moet even voor de spiegel gaan staan en kritisch naar zichzelf kijken. Zo’n spiegel wil Falck Fire Academy vanaf nu ook bieden aan cursisten van (Brandweer)leiderschapstrainingen. Met ‘Videofeedback’ kunnen functionarissen terugkijken in hun inzet en zien hoe ze hebben gepresteerd. Lessen trekken en verbeterpunten voor jezelf destilleren; niet op basis van wat je je meent te herinneren, maar op basis van wat er werkelijk is gebeurd in een training. Dumol Safety & Training uit Assendelft voegde videofeedback toe aan zijn praktijktrainingen. Dankzij een samenwerkingsovereenkomst met Dumol kan FFA binnenkort ook videofeedback als optie aanbieden aan bevelvoerders, officieren en crisismanagers die beter zicht willen hebben op hun sterke kanten en verbeterpunten. Op 28 februari ondertekenden beide bedrijven de overeenkomst.

Videofeedback is in principe overal toepasbaar. Op de oefenplaat van Falck Fire Academy, maar ook op een gewenste locatie elders in het land. De clou is dat een professioneel cameraman met een compacte videoset als een schaduw meeloopt met een cursist en al zijn verrichtingen vastlegt. Een ongefilterde registratie van de uitgevoerde taken, competenties, houding en gedrag. Een samenspel dat bepaalt hoe een operationeel leidinggevende of crisismanager het in zijn functie doet als hij zijn team moet aansturen rond een complexe incidentbestrijdingsklus.

Leercurve in beeld

“Videofeedback kan soms best confronterend zijn, maar het verhoogt het rendement van de training aanmerkelijk”, stelt Berthil van den Poll, commercieel manager van FFA. “Bij de evaluatie van trainingen zie je heel vaak dat cursisten en instructeurs een verschillende perceptie kunnen hebben van hoe het is gegaan en wat de cursist op welk moment heeft gedaan. Vastgelegde beelden laten één waarheid zien. Die is voor de cursist van belang voor zijn eigen leercurve. Door opeenvolgende trainingen vast te leggen is zichtbaar hoe hij groeit in zijn leiderschapsstijl en effectiviteit. Het is op zich geen nieuwe methodiek, want andere organisaties werken al langer met video-opnamen tijdens trainingen.

Maar dit is wel uniek voor het brandweerdomein, zeker in de manier waarop we het toepassen. De cursist krijgt de filmbeelden na de training mee op een usb-stick en kan deze op ieder gewenst moment terugkijken en zo de training herbeleven. Daardoor beklijft de training beter en is het meer dan een momentopname.”​

​​Directeur Ralph Molenaar van Dumol Safety & Training licht toe dat videofeedback één schakel is in een reeks producten die het rendement van trainingen kan verhogen. “We kunnen die producten afzonderlijk aanbieden of in samenhang, in overleg met de klant en afhankelijk van de gewenste individuele leerdoelen. Na de praktijktraining met videofeedback bieden we een vervolgtraject aan met een intakegesprek en een trainingsdag waar de cursist zich onder begeleiding van een coach gaat focussen op zijn verbeterpunten. De ervaringen uit de videofeedback kunnen hiervoor als input dienen. Als derde onderdeel willen we een soort ‘strippenkaart’ aanbieden, waarmee de deelnemers naar eigen behoefte nog een aanvullende trainingsdag of coaching in het eigen verzorgingsgebied kunnen kiezen. Al die follow-up activiteiten zijn gericht op het verder versterken van de persoonlijke leercurve: hoe kan ik nog beter worden in mijn operationele rol?”

Doorontwikkeling

Falck Fire Academy en Dumol willen het videofeedbackprogramma al op korte termijn aanbieden voor trainingen van operationeel leidinggevenden. Ondertussen wordt het concept op de achtergrond verder doorontwikkeld voor nieuwe toepassingen. Ralph Molenaar: “We zien ook kansen voor videofeedback bij vakbekwaamheidstoetsen en passen deze nu al toe bij brandweeropleidingen. Daar komt het nog wel eens tot discussie met waarnemers en examinatoren, bijvoorbeeld als deelnemers niet slagen voor de toets. Met deze directe inkijk in de verrichtingen kan de kandidaat beter onderbouwd worden uitgelegd waarom hij niet aan de vakbekwaamheidseisen voldoet of kan de kandidaat onderbouwd bezwaar aantekenen. Zo werkt de videofeedback twee kanten op. In deze toepassing praat je eigenlijk over elektronische arbitrage, net als bij het doellijnsysteem met camera’s bij voetbalwedstrijden. Maar ook hier geldt: beeld geeft de kandidaat inzicht in zijn functioneren, zodat hij weet waar zijn verbeterpunten liggen. Tot slot: zullen mensen tijdens een training de aanwezigheid van een camera eng of bedreigend vinden? Onze ervaring leert dat een cursist die eenmaal gestart is met de training, zich na een halve minuut niet eens meer realiseert dat de camera er is. Zo krijg je de meest natuurgetrouwe weergave van het trainingsverloop.”