Selecteer een pagina

Referenties

In de afgelopen maanden heeft Dumol Safety & Training meerdere BHV basis cursussen gedraaid zowel als op onze vaste locaties als op locatie met onze BHV brandweermobiel. Customized trainingen met de deelnemers als middelpunt. Gemiddelde cijfer op ons evaluatieformulier: een 9 met zelfs 10-en voor de praktijkgerichte instructeurs, snack tussendoor en lunch a la carte…

— BHV trainingen Amsterdam

In 2013, 2014, 2015 en 2016 hebben wij diverse malen de basis en herhalingstraining BHV in samenwerking met grand café Hermes georganiseerd gebaseerd op risico`s van diverse beroepsgroepen. De locatie bevindt zich op Station Amsterdam Sloterdijk en is behalve een schitterende locatie ook een zeer goed te bereiken locatie met openbaar vervoer….

Alle deelnemende cursisten voldeden aan de criteria van het Dumol BHV certificaat, dit certificaat is een uniek document met een uniek nummer per deelnemer.

— BHV TRAINING AMSTERDAM SLOTERDIJK

Op 22 juli en 26 augustus 2014 heeft Dumol Safety & Training voor de veiligheidsregio Kennemerland 2 dagen enscenering trainingen mogen verzorgen. Een interactieve training waarbij de nadruk lag op hoe de enscenering op een realistische manier vorm te geven met de beschikbare middelen. Een leuke leerzame training waarbij de deelnemers behalve tips en tops, Vernieuwende zaken zoals bijvoorbeeld een APP voor de nabespreking ook een verdiepingsslag maken voor wat betreft de wijze van ensceneren.

Met Video Feedback wordt terugkoppeling gegeven, waarna de film beschikbaar komt voor de deelnemers voor eigen gebruik dit zodat men individueel nogmaals de leeraspecten op ieder gewenst moment kunnen aanschouwen…..

— Enscenering training vakbekwaamheid Veiligheidsregio Kennemerland

Tijdens de avonden G-RSTV in de Veiligheidsregio ZHZ van jan t/m juni 2014 zijn de kenmerken van het G-RSTV model in relatie tot het kwadrantenmodel aan bod gekomen. Het herhalen en verdiepen in deze materie is belangrijk voor een lerende organisatie. Op een interactieve wijze de gevaren van een brand leren herkennen, onoplettendheid blindheid en gebouwkenmerken in relatie tot stroming van rook zijn items die tijdens de training aan bod zijn gekomen.

— Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid G-RSTV Trainingen

Op de bevelvoerder thema avonden van januari t/m mei 2014  is op een praktische manier het meten van gevaarlijke stoffen behandeld. Verschillende stoffen (zuur/base) en aggregatietoestanden (gas/vloeibaar/vast) zijn aan bod gekomen. Daarnaast zijn ook de (voor een bevelvoerder beschikbare) meetmethodes aan bod gekomen. Omdat dit ook de doelgroep was is dit als erg prettig ervaren. Door de aanpak van Dumol worden alle deelnemers betrokken bij de oefeningen.

— Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid, Thema avond masterclass “Meten is weten”

Vanaf januari t/m december 2015 heeft Dumol Safety & Training 15 unieke zaterdagen georganiseerd met customized training voor 54 bevelvoerders onder andere met video feedback training  voor de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland. Doormiddel van een maat geschreven programma per deelnemer middels een profiel schets en met behulp van coaches en video feedback laten we bevelvoerders in een veilige leeromgeving zien hoe men nu daadwerkelijk heeft opgetreden. Een individueel programma waarbij na afloop iedere deelnemer zijn eigen film krijgt mee waarmee hij of zij thuis nogmaals de leerpunten kan aanschouwen en zo zijn eigen leerpunten verder kan ontwikkelen !!!  Op deze wijze ontstaat er een continuous learning cyclus met een hoog beklijvend rendement van de training…….

— Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland, Video feedback training op locatie

Dumol verzorgde van september 2013 tot en met mei 2014 voor de VNOG cluster IJsselstreek de bevelvoerderstraining die gericht is op beeld- oordeels- en planvorming. Het uiteindelijke aangeboden programma sluit naadloos aan bij onze wensen en levert mooie resulaten op voor de deelnemers en de organisatie!”

— Thomas van Dijk (Hoofd vakbekwaamheid Veligheidsregio Noord en Oost Gelderland), Brandweer VNOG

In de afgelopen jaren heeft Dumol Safety & Training voor UNIVE Zaanstreek, UNIVE Haarlem,UNIVE Mijdrecht, UNIVE Zwolle, UNIVE Heerhugowaard, UNIVE Landsmeer alsmede ook voor een aantal bedrijven en diverse luchtvaartopleidingen workshops brandveiligheid georganiseerd. Doormiddel van het zelf blussen van een kleine brand met een brandblusser, hanteren van een blusdeken en diverse tips en trucs over hoe te vluchten bij brand leren wij bedrijven en particulieren om te handelen tijdens een calamiteit om zo een potentiele calamiteit in de kiem te kunnen smoren…. Meerdere deelnemers beoordelen deze workshops met een 10 !!!! Workshops voor uw bedrijf, een belangrijk veiligheidsthema combineren met teambuilding

— Univé, Workshops Brandveiligheid

In Januari 2013 heeft Dumol Safety & Training voor RisksInternational diverse sessies verzorgt als gastspreker over samenwerken met de brandweer in relatie tot leidinggeven tijdens calamiteiten met specifiek aandacht voor de vormen van leiderschap welke een Calamiteiten Coördinator zou kunnen toepassen.

— RisksInternational , Calco Sessie

In januari en februari  heeft Dumol Safety & Training voor de brandweer van de toen nog in oprichting zijnde regio Zuid Holland Zuid meerdere trainingssessies verzorgt in het kader van offensief of defensief optreden bij brand en actuele ontwikkelingen Technische HulpVerlening. Doormiddel van een interactief lesprogramma gebaseerd op praktijkgerichte casussen is nader ingegaan op brandverloop, brandregimes en RSTVG.Jan Vermeulen, (specialist opleiden en oefenen regio Zuid-Holland-Zuid):

“De samenwerking vanuit het cluster;Giessenlanden /Leerdam/Zederik (regio Zuid-Holland-Zuid) met Dumol is zeer positief verlopen.

De samenwerking bestond uit het geven van presentaties over defensief / offensief optreden bij brand en ontwikkelingen bij THV, voor alle zeven posten binnen het cluster GLZ (152 personen). Deze presentaties werden door zeer gemotiveerde instructeurs verzorgd, dit tot volle tevredenheid van alle deelnemers.

Iedereen werd alert gehouden tijdens de presentaties, o.a. door de vele praktijk voorbeelden, waaruit de presentaties bestonden.

Wij hopen deze samenwerking in de toekomst verder uit te kunnen bouwen o.a. met betrekking tot het realistisch oefenen.”

— Brandweer ZHZ, Kwadrantenmodel  / GRST-V

Sinds januari 2013 tot heden, Participatie Bevelvoerdersopleiding ( MKO ) brandweer Amsterdam Amstelland

— Brandweer AA, Bevelvoerdersopleiding

Vanaf januari 2013 tot heden participeert Dumol Safety & Training in de bevelvoerdersopleiding van de regionale brandweer Zaanstreek Waterland en verzorgt diverse lessen conform het van te voren opgestelde rooster. Voorbeelden van lessen waaraan wij deelnemen zijn brandregimes, Nazorg, Uitruk & Verkenning, Virtueel THV, Virtueel OGS en Leidinggeven tijdens calamiteiten.

— Veiligheidsregio ZAWA, Bevelvoerdersopleiding

BHV herhalingstraining voor Bluewater, niet alleen bedoeld om het NIBHV herhaling certificaat te behalen maar customized op de risico`s  waar men mee te maken zou kunnen krijgen in de praktijk. Herhalingstraining voor BHV en Ploegleiders BHV met een speciaal aspect op aansturen tijdens calamiteiten.
 
Al meerdere jaren verzorgt Dumol Safety & Training voor alle BHV-ers van Bluewater Hoofddorp de herhalingstrainingen, door onze speciale samenwerking met Fort Marken Binnen hebben wij een programma samengesteld geent op de risico`s vanuit de werkomgeving van Bluewater Hoofddorp… Ons motto Train as you Fight !!!!!

— Bluewater, Customized BHV training

In maart en april 2013 heeft Dumol Safety & Training geparticipeerd bij diverse oefeningen op het terrein van PPG Coatings in het kader van de opleiding manschap A voor de regio Amsterdam Amstelland. Op locatie op echt lijkende calamiteiten gesimuleerd om vanuit hier niet alleen de manschappen een “truc” op reproductie niveau te leren, maar door middel van inzicht en het opbouwen van referentie kader de manschappen voldoende voor te bereiden op hun taak in de praktijk.

— PPG

4 en 5 maart heeft Dumol Safety & Training 2 avonden customized oefeningen verzorgt voor de Riool Water Zuiverings Installatie van Waternet in Amsterdam. De insteek van de avonden was samenwerking met de hulpdiensten op basis van een praktijkgericht scenario. Door middel van mondelinge feedback na de oefeningen en schriftelijke rapportage achteraf is er aan waternet terugkoppeling gegeven over verbeterpunten welke plaats zouden moeten vinden om voor, tijdens en na een calamiteit nog veiliger op te kunnen treden en de BHV organisatie beter te laten functioneren. Specifieke aandacht was er tijdens deze oefeningen voor de rol van hoofd BHV en te nemen maatregelen en beslissingen.
 
In september 2013 hebben wij voor Waternet diverse BHV artikelen mogen verzorgen zoals helmen, zaklampen ( ATEX ), vlamwerende one size fits all BHV vesten met opdruk en BHV EHBO tassen. Daarnaast is er voor alle BHV-ers een portofoontraining verzorgt door Dumol Safety & Training waarbij de nadruk lag om op een praktische manier op basis van basale vaardigheden om te leren gaan met de portofoon. De training bestond uit een klein theorie gedeelte van circa 20 minuten, een binnen en een buitensessie van circa 3 uur.
 
In juli 2014 hebben wij voor Waternet meerdere Evac Chairs geleverd

— Waternet, Customized BHV training